Allmøte H2-20 i 2021

På grunn av de nasjonale og kommunale retningslinjene for smittevern har vi i naboutvalget H2-20 valgt å ikke avholde ordinært allmøte i år. Denne avgjørelsen er tatt i samråd med kontaktutvalget og administrasjonen i borettslaget. I stedet vil vi distribuere informasjon som normalt tas opp på allmøtet i postkassene, på Facebook og på blakli.no, om […]

Lag en tegning!

Vi inviterer alle våre naboer på felt H2-20 til å lage en tegning og sende til oss. Vi oppfordrer både store og små til å slippe kreativiteten løs! Legg tegningen i den hvite postkassen til NU innen torsdag 10.desember eller ta et bilde eller scanne tegningen og send til vår epost:  nu.h2-20@risvollan.no (Postkassen henger ved […]

Malearbeid i felt H2-20

Malearbeidet på felt H2-20 har blitt litt forsinket, men starter nå i uke 22 (fra 25.mai). Malerne begynner ved Blaklihøgda 18 og 20, og vil jobbe seg oppover i feltet. Malerarbeidet er væravhengig og tempoet vil varierer ut fra hvordan været blir. Det vil komme et varsel i postkassen til de enkelte rekkene i god […]