Åpent møte om etablering av nye garasjer i Blaklihøgda

Tirsdag 11.febuar 2020 kl. 18.00 arrangeres det åpent møte i administrasjonsbygget, Asbjørn Øveråsvei 1. Borettslaget inviterer til åpent møte for å diskutere planene om nye garasjer i Blaklihøgda H1-15 og H2-20. Arkitekt vil være til stede for å legge fram ulike forslag til utforming. Det vil også bli diskutert omfant, utforming og utbyggingsrekkefølge. Saken skal […]

Utelager felt H

Plassering av utelager – videre framdrift, styrets vedtak E-post mottatt 26.08.2019 Hei dere i NU H1-15 og NU H2-20 Styret behandlet sak angående plassering av utelager i styremøte 22.08.19, sak 054/19. Følgende vedtak ble da enstemmig fattet: ”Styret vedtar bygging av utelager på felt H, da dette fremstår som det klart beste alternativet. Forslaget legges frem for generalforsamlingen. For det tilfelle […]

Fremdrift garasjer felt H

NU H1-15 har publisert de tegningene som vi har mottatt i forbindelse med nye garasjerekker/bygg. Info fra Teknisk sjef Risvollan Borettslag (26.08.2019). Styret behandlet i møte 22.08.19, sak 057/19 sak om videre framdrift for etablering av garasjer og fattet følgende enstemmig vedtak. «Styret godkjenner at det arbeides videre med de planene som foreligger og fastholder […]