50-års jubileumsquiz

Delta i Risvollan-quizen og bli med i trekningen av en jubileumskopp! Quizen består av 15 spørsmål. Du må avgi svar på alle spørsmålene. Alle hjelpemidler er lov. Du kan delta ved å fylle ut svarene på nett: https://forms.gle/BzWhgfMCHCL8CW7E8 Eller du kan laste ned spørreskjemaet, fylle ut og sende inn til: nu.h2-20@risvollan.no Spørreskjemaet i Word-format: http://blakli.no/wp-content/uploads/2020/05/Risvollan-quiz.docx […]

50-årsjubileum!

Risvollan borettslag feirer 50 år mandag 11. mai! Gratulerer med dagen alle naboer! Borettslaget forsøker seg på en corona-vennlig feiring med Utleira skolekorps fra kl. 18.00. Korpset og representanter fra styret vil marsjere gjennom borettslagets gater. Heis flaggene og kom ut og vink!

Containerservice 2020

Det vil bli utplassert containere på felt H1-15 og H2-20 18-19.mai 2020. Disse er åpne kl. 09.00-19.00 begge dager. Det blir utplassert til sammen 4 containere for restavfall og 2 containere for trevirke på H1-15 og H2-20. Her kan du kaste: Restavfall (møbler og annet skrot) Trevirke (men ikke impregnert trevirke) Metall (inkludert sykler) EE-avfall […]

Utelager felt H

Plassering av utelager – videre framdrift, styrets vedtak E-post mottatt 26.08.2019 Hei dere i NU H1-15 og NU H2-20 Styret behandlet sak angående plassering av utelager i styremøte 22.08.19, sak 054/19. Følgende vedtak ble da enstemmig fattet: ”Styret vedtar bygging av utelager på felt H, da dette fremstår som det klart beste alternativet. Forslaget legges frem for generalforsamlingen. For det tilfelle […]

Fremdrift garasjer felt H

NU H1-15 har publisert de tegningene som vi har mottatt i forbindelse med nye garasjerekker/bygg. Info fra Teknisk sjef Risvollan Borettslag (26.08.2019). Styret behandlet i møte 22.08.19, sak 057/19 sak om videre framdrift for etablering av garasjer og fattet følgende enstemmig vedtak. «Styret godkjenner at det arbeides videre med de planene som foreligger og fastholder […]