Utelager felt H

Plassering av utelager – videre framdrift, styrets vedtak E-post mottatt 26.08.2019 Hei dere i NU H1-15 og NU H2-20 Styret behandlet sak angående plassering av utelager i styremøte 22.08.19, sak 054/19. Følgende vedtak ble da enstemmig fattet: ”Styret vedtar bygging av utelager på felt H, da dette fremstår som det klart beste alternativet. Forslaget legges frem for generalforsamlingen. For det tilfelle […]

Fremdrift garasjer felt H

NU H1-15 har publisert de tegningene som vi har mottatt i forbindelse med nye garasjerekker/bygg. Info fra Teknisk sjef Risvollan Borettslag (26.08.2019). Styret behandlet i møte 22.08.19, sak 057/19 sak om videre framdrift for etablering av garasjer og fattet følgende enstemmig vedtak. «Styret godkjenner at det arbeides videre med de planene som foreligger og fastholder […]