Borettslagets grøntområder og eksteriør – ønske om innspill

NU H2-20 skal i neste uke diskutere to saker som vi eventuelt skal spille videre til kontaktutvalget og styret. Disse sakene gjelder stell og vedlikehold av borettslagets grøntområder, og nye retningslinjer for den enkelte andelseiers uterom (i betydningen dør, vindu, rekkverk, veranda og hage).

Borettslagets eksteriør

Det ser ut til å råde en god del usikkerhet vedrørende retningslinjer og regler for hva den enkelte andelseier har lov til å gjøre med eget uterom. Dette gjelder farge på ytterdører, sprosser på vinduer, utforming av rekkverk og gjerder, utbygging av skillevegger og veranda osv). Det virker å være en mangel på tydelige retningslinjer, fleksibilitet og forutsigbarhet, spesielt ved henvendelser til borettslaget. Det har til tider medført forvirring for nye beboere, som ikke vet hva tidligere eiere har gjort, og hva som eventuelt kan betegnes som «originalt». Begrepet «originalt» ble brukt mye av borettslagets administrasjon under malearbeidene, men foreløpig foreligger det ingen tydelig forklaring på hva dette egentlig omfatter. Det bør derfor utarbeides nye retningslinjer som både tar vare på helheten i borettslaget, og gir den enkelte andelseier mer fleksibilitet ved utforming av eget uterom.

Grøntområder

Etter at gartneren sluttet har det rådet stor usikkerhet om hvem i borettslaget som har det øverste ansvaret for grøntområdene. Dette gjelder både planteskolens rolle som innleide konsulenter, det daglige vedlikeholdet av grøntområdene – inkludert de forholdsvis nyetablerte aktivitetstunene – ansvaret for sommervikarene osv. Beplantingsplanen som ble vedtatt ser ut til å legge mye vekt på å bruke penger på nye prosjekter, og plante flere trær og anlegge nye bed. Men det er uklart hvordan dette stiller seg til vedlikehold av det vi allerede har, og av alt det nye som er planlagt. Denne saken handler derfor om å rydde opp i fordelingen av ansvar og oppgaver, sørge for en bæredyktig vedlikeholdsplan og eventuelt en revidering av beplantingsplanen.

Har du innspill, spørsmål, kommentarer eller erfaringer i forhold til disse to sakene?

Ta kontakt med NU H2-20 på facebook eller mail: nu.h2-20@risvollan.no innen søndag 9.mai. 

Beklager kort frist

Legg igjen en kommentar