Allmøte H2-20 i 2021

På grunn av de nasjonale og kommunale retningslinjene for smittevern har vi i naboutvalget H2-20 valgt å ikke avholde ordinært allmøte i år. Denne avgjørelsen er tatt i samråd med kontaktutvalget og administrasjonen i borettslaget.

I stedet vil vi distribuere informasjon som normalt tas opp på allmøtet i postkassene, på Facebook og på blakli.no, om ikke så altfor lenge. Herunder en oppsummering av forrige år, regnskap, budsjett og en årsplan for NU og nabolagets aktiviteter.

Vi oppfordrer alle til å sende oss spørsmål på nu.h2-20@risvollan.no hvis dere har noe dere vil snakke med oss om, hvis dere har forslag til forbedringer, aktiviteter eller andre tiltak i nabolaget, hvis dere har ris/ros/klager, eller ønsker at vi skal ta opp en sak med administrasjonen, styret eller i nabofellesskapet.

Ingen sak for stor, ingen sak for liten. Vi er her for deg!

Hilsen oss i naboutvalget H2-20

Legg igjen en kommentar