Allmøte H2-20 i 2021

På grunn av de nasjonale og kommunale retningslinjene for smittevern har vi i naboutvalget H2-20 valgt å ikke avholde ordinært allmøte i år. Denne avgjørelsen er tatt i samråd med kontaktutvalget og administrasjonen i borettslaget. I stedet vil vi distribuere informasjon som normalt tas opp på allmøtet i postkassene, på Facebook og på blakli.no, om […]