Innføring av ny parkeringsordning i H2-20

Styret i Risvollan Borettslag har vedtatt å innføre en ny parkeringsordning med SmartOblat fra Trondheim Parkering på felt H2-20 i løpet av 2021.

C-feltet har tidligere gjennomført et pilotprosjekt på denne løsningen, og tilbakemeldingene har vært gode. Dette er gjort som et forsøk på å hindre fremmedparkering og sikre beboere parkeringsplass, spesielt nå som det bygges mye nytt i nærområdet.

Les mer om parkeringsløsningen på Trondheim Parkering sine hjemmesider: https://trondheimparkering.no/parkeringstillatelser/smartoblat

Legg igjen en kommentar