Allmøte 2020 for H2-20

Vi i naboutvalget inviterer alle våre naboer i felt H2-20 til allmøte onsdag 26.februar kl 18.00 i rom Risvold på Administrasjonsbygget og håper så mange som mulig har tid og lyst til å møte. Vi serverer diverse drikkelig med «noko attåt».

I år er det flere større saker som angår vårt felt som kommer opp til generalforsamlingen i mai. Dette gjelder blant annet utbyggingen av garasjene våre og plasseringen av et utelager i nærområdet. Det er viktig at vi får diskutert dette oss imellom.

Agenda:

Styrets forslag om etablering av utelager ved haugen

Styrets forslag om bygging av nye garasjer

Styrets forslag om etablering av felles søppelcontainere utenfor feltet

Info om maling av feltet

Kort info om bruk av facebook og blakli.no

Økonomistatus for H2-20

Info om arrangementer det kommende året (blant annet 50-års jubileumsfest)

Valg av nye NU-medlemmer

Vi sees!

Hilsen NU H2-20: Dag Hansen Skage (NU-leder og kasserer), Sarah Dahle Hermanstad (sekretær), Ingrun Furuhaug og Kristian Bendiksen

Legg igjen en kommentar