Lading av el-bil på Risvollan

Infrastruktur for lading av el-biler i fellesgarasjene i Risvollan borettslag er nå ferdig utført. Det er i tillegg montert tre utvendige ladestasjoner med to uttak hver, på Utleirtunet 9, Asbjørn Øveråsvei 2 og Blaklihøgda 2. Disse er skiltet med lading av el-bil/hybridbil inntil 3 timer.

Eventuelle eksisterende ladestasjoner vil nedkobles fra og med mandag 21.oktober 2019, og beboere må selv kjøpe Zaptec ladestasjon.

Legg igjen en kommentar