Utelager felt H

Plassering av utelager – videre framdrift, styrets vedtak

E-post mottatt 26.08.2019

Hei dere i NU H1-15 og NU H2-20

Styret behandlet sak angående plassering av utelager i styremøte 22.08.19, sak 054/19. Følgende vedtak ble da enstemmig fattet:

”Styret vedtar bygging av utelager på felt H, da dette fremstår som det klart beste alternativet. Forslaget legges frem for generalforsamlingen.

For det tilfelle at generalforsamlingen stemmer ned forslaget, ber styret administrasjonen undersøke hva det vil koste å leie plass for utelager eksternt.

Administrasjonen jobber således videre med saken og kommer tilbake til styret”.

Herved er dere informert om styrets vedtak.

Med hilsen

Laila Pedersen

Teknisk sjef

Legg igjen en kommentar