Fremdrift garasjer felt H

NU H1-15 har publisert de tegningene som vi har mottatt i forbindelse med nye garasjerekker/bygg.

Info fra Teknisk sjef Risvollan Borettslag (26.08.2019).

Styret behandlet i møte 22.08.19, sak 057/19 sak om
videre framdrift for etablering av garasjer og fattet følgende
enstemmig vedtak.

«Styret godkjenner at det arbeides videre med de planene som foreligger og fastholder sitt vedtak fra møte 11.04.19, sak 027/19».
 
Saken legges fram for NU og beboerne på H-feltet i et felles møte. 
Vi håper å få til dette i overskuelig framtid.

Legg igjen en kommentar