Dugnad på feltet H2-20

Den 23. april arrangeres det dugnad på felt H2-20. Se detaljer i vedlagte fil for detaljer rundt arbeidsfordeling og ditt område. H2 er rekken Blaklihøgda 2, H4 er rekken Blaklihøgda 4, osv.

Generelt om dugnaden:

Redskapsboden ved H12 åpnes 16:00, men det er fullt mulig å gjøre en innsats både før og etter. Samlingspunkt er ved gapahuken på aktivitetsfeltet, hvis dere lurer på noe vil det alltid være noen fra Naboutvalget her. Fra rundt 18:00 serverer vi mat, kaffe og brus/juice/vann ved gapahuken.

  • Sand og grus rakes/kostes ut i midten av veien, og ikke i hauger.
  • På plasser hvor det er mye telehiv kan det være lurt å koste sanden over til et flatere område, slik at vaktmesterne enklere kommer til med kostemaskin. 
  • Gress, løv og småkvister legges i plastsekker som plasseres ved siden av kjørevei. 
  • Store kvister/greiner samles i hauger og legges inntil kjørevei. 
  • Vaktmester med traktor kjører etter veien og dugnadsfolk kaster sekker i traktorskuffe.

Hver enkelt er også ansvarlige for kjøreveien utenfor egen rekke. Fjern gjerne stifter og reklame fra postkassestativene utenfor egen rekke.

Hvis man blir ferdig med sitt område er det bare å bidra der andre trenger hjelp. Vi skal også få ny sand i sandkassene og få utført diverse andre oppgaver, ta kontakt med oss i naboutvalget hvis du vil hjelpe til. Dagen etter dugnaden kjører vaktmester rundt og samler opp eventuelle raskhauger fra dugnaden, samt at kostemaskinen kjøres etter behov i feltet.

Parkering: 

Vi oppfordrer så mange som mulig til å flytte bilene sine fra uteparkeringsplassene på dagtid onsdag 24.april (dagen etter dugnaden), slik at kostebilen kommer til. Eventuelt kan man sørge for å koste den plassen man selv bruker.

 Vel møtt! Hilsen Naboutvalget H2-20 😊

Legg igjen en kommentar