Allmøte H2-20 i 2021

På grunn av de nasjonale og kommunale retningslinjene for smittevern har vi i naboutvalget H2-20 valgt å ikke avholde ordinært allmøte i år. Denne avgjørelsen er tatt i samråd med kontaktutvalget og administrasjonen i borettslaget. I stedet vil vi distribuere informasjon som normalt tas opp på allmøtet i postkassene, på Facebook og på blakli.no, om […]

Lag en tegning!

Vi inviterer alle våre naboer på felt H2-20 til å lage en tegning og sende til oss. Vi oppfordrer både store og små til å slippe kreativiteten løs! Legg tegningen i den hvite postkassen til NU innen torsdag 10.desember eller ta et bilde eller scanne tegningen og send til vår epost:  nu.h2-20@risvollan.no (Postkassen henger ved […]